Kosmologija
kontakt: mcirkovic [at] aob.rs
01.  
Uvod uvoda; Kosmološke teorije
mp4 I (245 MB)
mp4 II (274 MB)
03.04.2015.
02.  
Diferencijalna geometrija i opšta relativnost (1. deo)
mp4 I (261 MB)
mp4 II (329 MB)
17.04.2015.
03.  
Opšta relativnost i prvi kosmološki modeli
mp4 I (240 MB)
mp4 II (214 MB)
24.04.2015.
04.  
Fridmanovi modeli, opservabilne veličine
08.05.2015.
05.  
Struktura na velikoj skali
15.05.2015.
06.  
Teorija Večnog stanja:
Velika kosmološka kontroverza (1948-1965)
05.06.2015.
Novi Standardni Kosmološki Model (ΛCDM)
07.  
Singularnosti, horizonti
12.06.2015.
08.  
Relikti ranog svemira 1: barioni
26.06.2015.
09.  
Primordijalna nukleosinteza: uvod
03.07.2015.
10.  
Verovatnoća, analiza podataka, paradoksi i Bayes
mp3
10.07.2015.
11.  
Tamna energija i multiverzum
mp3
17.07.2015.
12.  
Rani svemir i Bolcmanova kinetička teorija
31.07.2015.
13.  
Kinetička teorija i procesi u ranom svemiru (2. deo)
07.08.2015.
14.  
Rekombinacija i CMB
14.08.2015.
15.  
Intrinsične CMB anizotropije
mp3 I
21.08.2015.
16.  
Akustične oscilacije, integrisani Saks-Vulfeov efekat +
Šta se još dešavalo sa CMB fotonima na 1090 > z ≥ 0
04.09.2015.
17.  
CMB anizotropije - par završnih detalja
11.09.2015.
18.  
Početni uslovi: kosmološka inflacija (1. deo)
18.09.2015.
19.
Početni uslovi: kosmološka inflacija (2. deo)
25.09.2015.
20.
Linearni rast perturbacija i Press-Schechterov formalizam
16.10.2015.
Kurs "Kosmologija 2015" je završen 16.10.2015. godine.
poslednja izmena: 18.10.2015.
Urednik sajta Milan Stojanović
za sve sugestije i primedbe u vezi sajta pišite na: mstojanovic [at] aob.rs